CV - Liste


Uddannelser og kurser:


 • Barchelor i Ergoterapi, Odense 2005
 • Sikkerhedsgruppens Arbejsmiljøuddannelse 2005
 • Sundere kost og motion i Psykiatrien 2005
  • 12 timers underivsning i kostanbefalinger, fysisk aktivitet, natur og motivation
 • Flygtninge og Traumer 2007
  • 5 temadage om traumer, psykisk sygdom hos flygtninge, smerter, familien og kommunikation, samt efterfølgende supervision
 • AMPS kalibering 2009
 • 1-årig supervisionsuddannelse
  • 150 timers undervisning og træning 2010
 • Coaching Certificering hos Incento 2012; herunder
  • Coaching og konflikthåndtering, akademifag 2012
  • Samtale, som redskab, akademifag 2012
   • 125 timers coaching specifik træning og 25 dokumenterede socahing-sessioner, bestået skriftlig opgave og mundtlig eksame
 • Diplomuddannelse i beskæftigelse 2014
  • 10 ECTS 
 • Sanseprofilen 2017
 • Basisåret i systemisk og narrativ teori og praksis 2018
  • 130 timers undervisning, og 1000 siders litteratur, egenterapi 12 timer, 22 timers supervsionog 40 timers gruppesupervision, bestået skriftlig opgave
 • Åben Dialog 2019
  • 6 seminarer a 3 dage over 3 år, 90 timers øve og reflektionsgrupper, incl 48 timers vejledning, 3000 siders litteratur


Arbejdsmarkedserfaring:


 • Ergoterapeut på sukkertoppen, Vejle Amt, socialpsykiatrisk bosted, 2005-06
 • Ergoterapeut/hjemmevejleder på Søndergade, Gudme, bosted for udviklingshæmmet og psykiatri 2006-07
 • Ergoterapeut i RevaIntegration, Udførerdelen i Odense Jobcenter 2007-11
 • Ergoterapeut i beskæftigelsesafdelingen, Kerteminde kommune 2011-12
 • Underviser og jobkonsulent, Vejle Jobcenter 2012-13
 • Ergoterapeut på Psykiatrisk afdeling i Odense 2016
 • Ergoterapeut i Bostøttekontakten i Odense Kommune 2017-19 • Selvstændig virksomhed opstartet med undervisning og mentor opgaver, funktionsbeskrivelser og vejledning i ergonomi på arbejdspladser 2012-

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend