Ergoterapi på arbejdspladser


Ergonomi • vurdering af skånehensyn • trivels- og temadage


Ergoterapi på arbejdspladser er et tilbud omkring undersøgelse og intervention i forhold til arbejdspladsens aktiviteter. Det kan både være undersøgelse af fysiske aktiviteter og eller undersøgelse af arbejdspladsen værdier, normer og trivsel. 

Redskaber og metoder


Ergoterapi på arbejdspladser tilbyder vejledning og rådgivning i forhold til i ergonomi, samt vurdering af skånehensyn på arbejdsstationer. Der tilbydes en screening af arbejdspladsen udfra et ergoterapeutisk redskabe WEIS (work environment impact scale). Der tilbydes samtaler og supervison ved håndtering af konflikter og eller optimering af samarbejde, se samtaler. 

Rådgivning og vejledning i ergonomi


Rådgivning og vejledning i ergonomi på arbejdspladsen er en individuel rådgivning på hver arbejdsstation, hvor der vurderes på arbejdsstillinger og mulige ændringer, hvis der ikke indenfor de givne rammer, kan vejledes i et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø.

Der kan tilbydes fælles undervisning og oplæg i ergonomi og indstillinger, hvilket er mest hensigtmæssigt, hvis der er ensartet opgaver og redskaber på samme sted.

Der tilbydes trivels- og temadage, hvis der er eks. brug for en facilitator til at skabe social kapital på arbejdspladsen.

Lorem ipsum

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend