Sif Hansen


Barchelor i Ergoterapi i 2005

Arbejdsmiljø uddannelse 2005

Flygtning og traumer 2007

Supervisor 2010

Coaching og konflikthåndtering 2012

Systemisk og narrativ grundforløb 2018

Åben dialog 2019

Stemmehørerfacilitator uddannelse 2019

Om mig


Jeg er uddannet barchelor i ergoterapi på skolen i Odense i 2005. Jeg har løbende igenenm mit arbejdsliv opkvalificeret igennem forskellige kurser og uddannelser, nogle kort beskrevet her.  Læs mere her.


Jeg har erfaring indenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske område, samt har erfaring i at arbejde med ergonomi og arbejdsmiljø på arbejdspladser, både i forhold til vejledning i arbejdsstillinger, men også også i forhold til hensyntagen til skånehensyn. Jeg har derudover erfaring i at arbejde med mennesker, som er tilknyttet beskæftigelses området, samt som er ramt af stress, angst og  traumer.


Jeg sætter det relationelle samarbejde højt i et hvert arbejde, uanset hvilken person eller gruppe, som jeg har kontakt til. Jeg arbejder udfra de ønsker og værdier, som passer til personen eller arbejdspladsen, så fremt at det er noget, som jeg mener, at jeg kan indgå i et samarbejde om.

Jeg bruger ergoterapeutiske redskaber og metoder til at finde frem til ressourcer og begrænsninger i aktivitetsdeltagelse. Det kan være redskaber som ADL taxomonien, COPM og MOHOST, som danner grundlaget for det videre samarbejdet.

Jeg er AMPS kaliberet og bruger redskabet til at beskrive og vurdere aktivitetsdeltagelse i en given aktivitet.

Jeg udarbejder sanseprofiler, hvis der er sanseforstyrrelser i  forhold til et over- eller underaktiveret nervesystem. Det bruges oftest sammen med aktivitetsanalyser og vurderinger.


Tilbud og Ydelser 

 Ergotræning.dk tilbyder individuel ergoterapi, ergoterapi på arbejdspladser og samtaler.

Individuel Ergoterapi er tilbud omkring undersøgelse af aktivitetsdeltagelse, analyse af aktiviteter og udfra dette aktivitetsbaseret behandling, se her.

Specifik Individuel Ergoterapi er et tilbud omkring udredning og vurdering af:

 1. sanseundersøgelse og -bearbejdning, se her.
 2. arbejde med stemmehører, se her.
 3. netværksbaseret arbejde og åbne samtaler, se her.
 4. §85, se her.
 5. tilbud omkring genoptræning efter sygehusophold indenfor det psykiatriske område, se her.


Ergoterapi på arbejdspladser er et tilbud omkring undersøgelse og intervention i forhold til arbejdspladsens aktiviteter. Det kan både være undersøgelse af fysiske aktiviteter og eller undersøgelse af arbejdspladsen værdier, normer og trivsel, se her

Ergoterapi på arbejdspladser tilbyder:

 1. vejledning i ergonomi
 2. supervison og åbne samtaler
 3. vurdering af skånehensyn
 4. tema og trivelsdage
 5. undervisning

Samtaler er et tilbud omkring kommunikation i forskellige former.

Samtalerne tilbydes til enkelt personer eller grupper, hvor der er brug for at blive klogere på en problemstilling eller et emne.

Samtaleformen vælges udfra den givne problemstilling, og hvad der passer bedst ind i den givne situation, se her.

Samtaleformer som tilbydes:

 1. åbne samtaler udfra et dialogisk perspektiv
 2. samtaler udfra et systemisk/narrativ perspektiv
 3. supervison, udfra et systemisk/narrativt og eller åbent dialogisk perspektiv
 4. coachning


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend