§85


Bostøtte • Hverdagsaktiviteter• Omgivelser


§85 tilbydes til personer, som har brug for støtte for at kunne bo selvstændigt i egen bolig. 

Redskaber og Metoder 

Bostøtte tilbydes udfra en rehabiliterende tilgang, hvor der fokuseres på de ønsker og ressourcer, som den enkelte har. I bostøtte arbejdet anvendes alle de relevante ergoterapeutiske redskaber og metoder, som er relevante.

Bostøtte §85


Formålet med bostøtte er at styrke borgerens muligheder for at kunne leve et selvstændigt liv, eller eventuelt for at kompensere for nedsat funktionsevne.

Bostøtte er et tilbud for personer over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for Bostøtte.

Tildeling af ydelser sker udfra en konkret individuel vurdering af behovet, herunder om borgerens behov kan tilgodeses via anden lovgivning eller via kontakten til andre tilbud i kommunen.

Bostøtte er oftest støtte til praktiske gøremål i hjemmet, enten som kompensation i en periode eller i forhold til at genvinde færdigheder til at udføre aktiviteterne selvstændigt. Bostøtte er også til ledsagelse i omgivelser i forhold til samtaler og besøg i sundheds- og beskæftigelses systemet.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend