Netværksbaseret arbejde og åbne samtaler


Dialog • Netværk• Forståelse


netværksbaseret arbejde og åbne samtaler er et tilbud om at arbejde udfra en dialogisk reference, samt med mulighed for at inddrage netværket.

Redskaber og Metoder


Åbne samtaler og samtaler med netværket er baseret på ønsket om at inddrage omgivelser, udfra den forståelse af at vi er sociale væsner, som udvikler os og forstår verden i de omgivelser, som vi er og lever i. Åben dialog ønsker at skabe nysgerrig i forhold til forståelse af hinanden med det udgangspunkt, at vi hver især har vores egen forståelse af ordene betydning, og derfor oftest tror, at vi ved, hvad den anden siger, som giver anledning til misforståelser. 

Åben Dialog


Åben dialog er som udgangspunkt en samtale med flere personer, hvor der er en facilitator, som styrer dialogen. Der tales med en person af gangen for at sikre, at der er tid til at lytte. 

Der er et reflekterende team af 2 eller flere personer, som inddrages undervejs for at sætte ord på det, som de er blevet optaget af i samtalen, og som har skabt genklang fra deres eget liv.

En dialogisk samtale har ikke nogen dagsorden, men facilitatoren prøver at sikre, at der tales om det, som er relevant for gruppen.

Åben dialog er en anerkendende tilgang, hvor der er respekt for og en accept af, at den Anden altid er mere end det er muligt at forstå. Der fastholdes en nysgerrig tilgang, samt med at ønske om at undgå forforståelse og stå i et åbnet møde.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend