Sanseundersøgelse og -bearbejdning


Sanseprofil • Sanseintegration• Sansestimulation


Undersøgelse af sanserne er et tilbud om at undersøge, hvordan vi reagerer på de forskellige sanser, samt hvilke strategier, som vi bruger, når vi udsættes for dem.

Redskaber og metoder


Der anvendes oftes en sanseprofil til at undersøge alle vores sansesystemer for at finde frem til, hvilke sanser som reagerer meget eller lidt. Der udarbejdes efterfølgenende en plan for, hvordan der kan tages hensyn til de systemer, som er under- eller overstimuleret. Der tages udgangspunkt i hverdagens aktiviteter, som hvor de enkelte sansessystemer kommer til udtryk og måske bliver problematiske.

 sanseintegration bearbejdning og behandling planlægges derfor individuelt, hvor der laves en "sanse diæt" med aktiviteter, som fremmer og eller hæmmer de reagerende systemer.

Sanseprofil


Sanseprofilen tager afsæt i en samtale om, hvad der er aspekter (aktivitetsproblematiker) i hverdagen, som der ikke er tilfredshed med.

Der svares op spørgsmål i forhold til smag, lugtindtryk, bevægelsesindtryk, synsindtryk, føle- og berøringstindtryk, høre- og lydindtryk og aktivitetsniveau.

Sansesystemet kan være over eller underreagerende i forhold til: nedsat registering, sensorisk følsom, sansesøgende og eller sensorisk skyhed.

Der udarbejdes en plan, hvor der i aktiviteter tages hensyn til sansesystemet, samt planlægges strategier, som passer dertil.

Der kan afprøves forskellige hjælpemidler, som enten stimulerer eller hæmmer sanseapparatet.

Der udarbejdes en sensorisk diæt, hvor de valgte strategier og metoder sættes i system.

Der planlægges strategier til de aktiviteter, hvor der er behov for nye metoder eller gradueringer i forhold til at skabe balance.


Lorem ipsum

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend