Samtaler


Åbne samtaler • Supervision • Coaching


Samtaler er et tilbud omkring kommunikation i forskellige former. Samtalerne tilbydes til enkelt personer eller grupper, hvor der er brug for at blive klogere på en problemstilling eller et emne.  Redskaber og metoder


  Der er forskellige metoder eller tilgange, som kan vælges i forhold til hvilke problemstillinger og ønsker, som der er i spil. Der tilbydes både indviduelle samtaler og gruppe samtaler, som kan være dialogiske, systemisk/narrative eller coachende.

  Samtaler


  Samtaler kan være mellem to personer eller flere afhængig af, hvilken tilgang og hvilket ønske, som er der.

  De åbne samtaler foregår udfra et dialogisk perspektiv, hvor der ikke er en dagsorden for samtalen og hvor ens egen forforståelse så vidt muligt undlades. Der fokuseres på at lytte, være nærværende og nysgerrige i forhold til at forstå, hvad den anden siger. Se evt under netværkbaseret arbejde og åbne samtaler.

  Samtaler udfra et systemisk/narrativ perspektiv handler omkring at se på mønstre i ens og handlinger, samt at anerkende at der altid er undtagelser "unikke hændelser", som er de gange, hvor det lykkedes at omgås sine udfordringer med succes.

  Begge samtale former kan foregå i grupper, hvor der kan være et reflekterend team, som tilbyder sine ord undervejs. Det giver de talende partner mulighed for at sidde tilbage og lytte på, hvad der er talt om i samtalen.

  I et dialogisk perspektiv vil teamet fortælle, hvad de er blive optaget af, samt hvad der danner genklang fra eget liv, hvorimod der i et systemisk perspektiv arbejdes med at tilbyde hypoteser på emnet.


  Supervision


  Supervision er oftest en samtale med en person omkring et emne, hvortil der sidder et reflekterende team, som undervejs byder ind med ord udfra, hvilken reference som supervisionen antager.

  Supervion bruges ofte til at blive klogere på processer, hvorfor vi handler, som vi gør, hvad der sker i samarbejdet og relationer.

  Supervisionen er anerkendende i sin tilgang, og der tales udfra et dialogisk eller systemisk/narrativt perspektiv.


  Coaching


  Coaching er en meget målrettet samtale form, hvor der udarbejdes en kontrakt for samabejde, samt forventningsafstemmes.

  Der arbejdes udfra 4 trin i forhold til at undersøge udfordringer for både at få faktuelle oplysninger, undersøgelse af hvordan det tidligere har været, samt undersøgelse af fremtidsønsker og tilsidst målsætning og handling. 


  Lorem ipsum

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

  Godkend